Een systemische bril staat iedereen

Systemisch Werk (Organisatieopstellingen) is één van de belangrijkste ontwikkelingen van de laatste jaren op het gebied van advies en coaching. Het is een andere manier om naar vraagstukken te kijken en geeft verrassende inzichten en handvatten.

Vanuit een systemische invalshoek zijn bepaalde wetmatigheden van belang binnen een organisatie. Alleen al door met een systemische bril naar loopbaan- en organisatievraagstukken te kijken, kunnen nieuwe inzichten ontstaan.

 

Deze wetmatigheden worden namelijk vaak onbewust overtreden, waardoor de balans in een organisatie wordt verstoord. Wat als gevolg kan hebben dat bijvoorbeeld

– de samenwerking binnen een team of tussen afdelingen niet lekker loopt

– er een groot personeelsverloop is

– het ziekteverzuim hoog is en

– de klanttevredenheid laag is

 

Systemische wetten binnen een organisatie

1. Een ieder heeft het recht om erbij te horen en de eigen functieopdracht te kunnen vervullen;

Je zou ook kunnen zeggen dat iedereen serieus genomen dient te worden in de bijdrage die hij of zij levert aan de organisatie. Situationeel leiderschap is een manier om er voor te zorgen dat je je medewerkers de ruimte geeft en ondersteunt om hun plek in te nemen en hun werk goed uit te voeren.

 

2. Er bestaat een rangorde, waarbij functie en anciënniteit een rol spelen;

Tip! Lopen vergaderingen altijd stroef? Probeer dan eens de deelnemers te laten zitten op volgorde van functie en anciënniteit. Experimenteer daar eens mee en ervaar welke invloed dit heeft op het verloop van de vergadering.

 

3. Er dient balans te zijn tussen geven en nemen;

Als werknemer lever je arbeid en ontvang je een salaris. Er moet een balans bestaan tussen de hoeveelheid geleverd werk en het ontvangen salaris. Te weinig verdienen is niet goed, teveel evenmin.

 

4. Een ieder moet geëerd worden voor de bijdrage die hij aan de organisatie heeft geleverd.

Dat gebeurt bijvoorbeeld door op een passende manier afscheid van iemand te nemen die vertrekt. Koffie met wat lekkers voor iemand die kort bij de organisatie heeft gewerkt en een uitgebreide lunch voor iemand die langere tijd bij de organisatie heeft gewerkt. Ook van belang is de zwaarte van het werk dat is verricht en de verantwoordelijkheid die daar bij hoorde.

 

Wil je meer leren over Systemisch Werk? Dat kan! Door deel te nemen aan de 6-daagse basisopleiding Systemisch Werk.

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *