Interactieve Zelfresonantie

Je verlangen als vertrekpunt
De Duitse psychotherapeut dr. Franz Ruppert heeft een methode van systemisch werken ontwikkeld, die Identiteitsgeorienteerde psychotraumatherapie heet. De methode houdt in dat elk verlangen naar verandering, elke poging tot zelfreflectie of elke inzichtsvraag die iemand heeft, wordt geformuleerd in de vorm van een enkele zin. Deze methode is in Nederland doorontwikkeld door Margriet Wentink onder de naam Interactieve Zelfresonantie Methode. Het verlangen is het uitgangspunt. Zo verwoordt iemand met een chronische ziekte bijvoorbeeld zijn angsten en verlangen met de zin ‘Ik wil leven’. Of een ouder omschrijft het verlangen ‘Ik wil beter contact met mijn kind hebben’. In ieder woord resoneert een diepere ervaringswereld mee. De taal geeft toegang tot het onbewuste. Alle (traumatische) gebeurtenissen die je hebt meegemaakt zijn gekoppeld aan woorden.

Werkwijze
Vervolgens kies je voor elk woord in die zin een resonantiefiguur. Deze personen worden in de ruimte geplaatst en belichamen de woorden. De personen gaan resoneren met het woord dat je aan hen gegeven hebt, door waar te nemen wat er in henzelf gebeurt als ze staan waar jij ze hebt geplaatst. Zo wordt zichtbaar met welke ervaringen, gebeurtenissen en personen een woord voor jou verbonden zou kunnen zijn.

Resulaat
Soms tonen de woorden je oude pijn. Soms krijg je door de woorden inzicht in patronen die je steeds herhaalt en die je belemmeren. Via de resonantiepersonen spreken de woorden als het ware voor zichzelf en houden je zo een spiegel voor waarin je je gevoelens kunt herkennen, je aangeleerde overlevingsmechanismes kunt ontdekken en kunt zien welke mogelijkheden je verder zou kunnen ontplooien.

Samengevat
Door andere mensen te vragen in resonantie te gaan met de woorden die jij aan je verlangen hebt gegeven, en door zelf af te stemmen op wat er dan zichtbaar wordt, kun je jezelf in de ander ontmoeten. Deze resonantieprocessen zijn in feite ontmoetingen met diepere lagen in jezelf. Zo ontstaat er begrip voor jezelf en compassie met jezelf en anderen.

Interactieve Zelfresonantie bij Partnerrelaties
Alle vragen die zich voor kunnen doen in een partnerrelatie of tussen twee mensen die samen kinderen hebben lenen zich voor een interactief zelf-resonantieproces. Of je nu verlangt naar meer intimiteit of juist naar meer onafhankelijkheid, graag samen meer op een lijn wilt komen in de omgang met jullie kinderen, of samen ingrijpende gebeurtenissen wilt verwerken, of je jullie liefde wilt laten opbloeien of juist afscheid van elkaar wilt nemen, interactieve zelfresonantie biedt mogelijkheden: Er is een  gezamenlijk thema dat speelt in de relatie. Van daaruit benoemen jullie allebei je eigen verlangen. Met dat verlangen doe je een interactief zelf-resonantieproces in het bijzijn van je partner. Daarbij zet je de overige groepsleden in als resonantiefiguren.

Waarom samen?
Samen met je partner gebruik maken van interactieve zelf-resonantie is bijzonder krachtig: in korte tijd ervaren jullie hoe je innerlijke patronen bij elkaar aansluiten, in elkaar grijpen, elkaar kunnen versterken en elkaar kunnen verwonden. Zowel de kansen en mogelijkheden als de valkuilen en pijnpunten worden zichtbaar. Je kunt onderzoeken welke eventuele stappen je vervolgens wilt doen om verder aan je relatie te werken.

Praktische informatie
De groep bestaat uit minimaal 8 en maximaal 16 personen. Je kunt je per middag opgeven, of voor een reeks van 3 middagen. Om te kunnen werken is er een minimale groepsgrootte nodig. Bij afzegging binnen een week kan het bedrag niet worden geretourneerd.

Interesse?
Ga naar de Agenda voor meer informatie over planning, locatie en prijzen.

Heb je een algemene vraag over opstellingen? Neem dan contact met ons op!